شب اول تا سوم محرم الحرام 1395

توضیحات آلبوم:

حسینیه کربلاییها مقیم تهران - اختصاصی

اربابم کوله بار غم تو بر دوشم (واحد جدید) 11.5 475 420
یا محرم والدم الاحسان (واحد جدید عربی) 17.2 317 318
الانور من نور العلی (واحد جدید عربی) 7.8 308 482
با احتیاط لاله ی ما را پیاده کن (واحد جدید فارسی) 5.9 284 298
بی همگان به سر شود بی تو (واحد جدید) 4.5 276 292
دل بی قرارم ابر بهارم (واحد جدید) 16.3 409 337
ما شفیت محمل (واحد جدید عربی) 14.7 297 291
مجموع 2366 2438