شب اول تا سوم محرم الحرام 1395

توضیحات آلبوم:

حسینیه کربلاییها مقیم تهران - اختصاصی

اربابم کوله بار غم تو بر دوشم (واحد جدید) 11.5 470 412
یا محرم والدم الاحسان (واحد جدید عربی) 17.2 310 307
الانور من نور العلی (واحد جدید عربی) 7.8 304 473
با احتیاط لاله ی ما را پیاده کن (واحد جدید فارسی) 5.9 278 293
بی همگان به سر شود بی تو (واحد جدید) 4.5 273 278
دل بی قرارم ابر بهارم (واحد جدید) 16.3 402 317
ما شفیت محمل (واحد جدید عربی) 14.7 293 272
مجموع 2330 2352