شب دوم محرم الحرام سال 1395

توضیحات آلبوم:

هیات انصارالحسین (ع) تهران - اختصاصی

با احتیاط لاله ی ما را پیاده کن (واحد جدید فارسی) 2.7 341 321
روضه ورودیه کاروان کربلا (روضه) 3.2 170 185
علّمت من عابسک (واحد جدید عربی) 24.4 384 303
مجموع 895 809