شب دوم محرم الحرام سال 1395

توضیحات آلبوم:

هیات انصارالحسین (ع) تهران - اختصاصی

با احتیاط لاله ی ما را پیاده کن (واحد جدید فارسی) 2.7 346 328
روضه ورودیه کاروان کربلا (روضه) 3.2 174 193
علّمت من عابسک (واحد جدید عربی) 24.4 391 319
مجموع 911 840