استقبال از محرم الحرام سال 1395

توضیحات آلبوم:

شهرستان نائین

زمان لطف صحبت از حقارتم نمی کنی (مناجات) 7.3 537 780
آقا منو بغض ترکیده قلبی که واسه حرم (زمینه جدید) 7.2 1708 2373
کی میدونه چرا عاشق همیشه پر از غمته (شور جدید) 3.7 992 1091
همیشه قصه حرمت دلم رو می سوزنه (شور جدید) 5.5 1758 3310
منو یه کم ببین سینه زنی مو هم ببین (شور مدافعان) 2.7 660 773
تو هم یه مدافعی (شور جدید حجاب) - سبک محمدزاده 3.8 719 615
حالا به حضرتی دل بسته رعیتی (شور زیبا) 7.8 1341 1649
مجموع 7715 10591