شب 29 رمضان سال 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فدائیان حسین (ع) اصفهان

از اون تعصبت میشد (شور جدید در وصف شهید مدافع کابلی) - سبک محمدزاده 9.8 1213 1632
نه خدا نیاره ول کنی دستامو (شور جدید) - سبک محمدزاده 2.7 941 1101
صد بار گفتم عاقبت یکبار تو به میکنم (مناجات) 5.4 496 518
روضه حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه) 8.05 407 494
مجموع 3057 3745