شب 29 رمضان سال 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فدائیان حسین (ع) اصفهان

از اون تعصبت میشد (شور جدید در وصف شهید مدافع کابلی) - سبک محمدزاده 9.8 1274 1772
نه خدا نیاره ول کنی دستامو (شور جدید) - سبک محمدزاده 2.7 973 1152
صد بار گفتم عاقبت یکبار تو به میکنم (مناجات) 5.4 526 560
روضه حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه) 8.05 430 541
مجموع 3203 4025