شب سیزدهم تا نوزدهم رمضان 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فدائیان حسین (ع) اصفهان

میخوام امشب دوباره یاد کنم از شهدا (شور جدید شهدایی) 9.09 1341 1612
دلم میگه حرم حرم میره حرم (زمینه جدید) 5.2 1787 3129
حرم میشه پناه آخرم بزار از دوری مون (شور جدید) 11.1 780 661
بانو سر سفره ات میزنم زانو (شور جدید) 9.7 2634 4930
سلام آقای مهربون منم همون نوکرتون (شور جدید) 14 26209 51638
عاشقایی که اهل دینند خدا رو با حسن می بینند (سرود جدید) 7.4 408 472
دست حق نگهدارش عالم گشته بیمارش (سرود جدید) 5.3 457 494
مجموع 33616 62936