شب سیزدهم تا نوزدهم رمضان 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فدائیان حسین (ع) اصفهان

میخوام امشب دوباره یاد کنم از شهدا (شور جدید شهدایی) 9.09 1303 1549
دلم میگه حرم حرم میره حرم (زمینه جدید) 5.2 1722 2999
حرم میشه پناه آخرم بزار از دوری مون (شور جدید) 11.1 768 635
بانو سر سفره ات میزنم زانو (شور جدید) 9.7 2597 4847
سلام آقای مهربون منم همون نوکرتون (شور جدید) 14 24177 47414
عاشقایی که اهل دینند خدا رو با حسن می بینند (سرود جدید) 7.4 398 455
دست حق نگهدارش عالم گشته بیمارش (سرود جدید) 5.3 443 442
مجموع 31408 58341