گلچین شب اول تا ششم رمضان 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فدائیان حسین (ع) اصفهان

بی بی قابل نداره برم این سرم (شور جدید مدافعان) - سبک از محمدزاده 8.1 13089 24783
ابر بهارم عطر شهادت پیچیده توی دیارم (شور جدید مدافعان) 6.9 9394 13334
منو یه کم ببین سینه زنیمو (شور زیبا شهدایی مدافعان) 6.3 3274 2580
حرم آرامشی داره دوای چشم کم سومه (شور جدید) 10 10806 15804
هر جا که بزارن این نوکر رو غیر خونه تون (شور جدید) 1.9 3348 2594
میخوام امشب با دوستای هم سخن باشم (زمینه جدید شهدایی) 10.6 13757 12076
چه حالی داره دل از همه گسستن (زمینه جدید) 8.9 6601 8647
مجموع 60269 79818

برچسب های آلبوم گلچین شب اول تا ششم رمضان 1395