گلچین شب اول تا ششم رمضان 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فدائیان حسین (ع) اصفهان

بی بی قابل نداره برم این سرم (شور جدید مدافعان) - سبک از محمدزاده 8.1 15326 30182
ابر بهارم عطر شهادت پیچیده توی دیارم (شور جدید مدافعان) 6.9 11667 17793
منو یه کم ببین سینه زنیمو (شور زیبا شهدایی مدافعان) 6.3 3650 2978
حرم آرامشی داره دوای چشم کم سومه (شور جدید) 10 13150 21016
هر جا که بزارن این نوکر رو غیر خونه تون (شور جدید) 1.9 3699 3080
میخوام امشب با دوستای هم سخن باشم (زمینه جدید شهدایی) 10.6 15689 15885
چه حالی داره دل از همه گسستن (زمینه جدید) 8.9 8109 11470
مجموع 71290 102404

برچسب های آلبوم گلچین شب اول تا ششم رمضان 1395