گلچین شب اول تا ششم رمضان 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فدائیان حسین (ع) اصفهان

بی بی قابل نداره برم این سرم (شور جدید مدافعان) - سبک از محمدزاده 8.1 14013 26992
ابر بهارم عطر شهادت پیچیده توی دیارم (شور جدید مدافعان) 6.9 10184 14695
منو یه کم ببین سینه زنیمو (شور زیبا شهدایی مدافعان) 6.3 3397 2734
حرم آرامشی داره دوای چشم کم سومه (شور جدید) 10 11678 17669
هر جا که بزارن این نوکر رو غیر خونه تون (شور جدید) 1.9 3481 2883
میخوام امشب با دوستای هم سخن باشم (زمینه جدید شهدایی) 10.6 14427 13254
چه حالی داره دل از همه گسستن (زمینه جدید) 8.9 7172 9632
مجموع 64352 87859

برچسب های آلبوم گلچین شب اول تا ششم رمضان 1395