گلچین شب اول تا ششم رمضان 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فدائیان حسین (ع) اصفهان

بی بی قابل نداره برم این سرم (شور جدید مدافعان) - سبک از محمدزاده 8.1 13500 25819
ابر بهارم عطر شهادت پیچیده توی دیارم (شور جدید مدافعان) 6.9 9723 13922
منو یه کم ببین سینه زنیمو (شور زیبا شهدایی مدافعان) 6.3 3326 2654
حرم آرامشی داره دوای چشم کم سومه (شور جدید) 10 11166 16617
هر جا که بزارن این نوکر رو غیر خونه تون (شور جدید) 1.9 3407 2822
میخوام امشب با دوستای هم سخن باشم (زمینه جدید شهدایی) 10.6 14064 12576
چه حالی داره دل از همه گسستن (زمینه جدید) 8.9 6824 9054
مجموع 62010 83464

برچسب های آلبوم گلچین شب اول تا ششم رمضان 1395