ولادت حضرت رقیه (س) سال 1395

توضیحات آلبوم:

موسسه انصار الحسین (ع) تهران - اختصاصی

دیدن گل عندلیبان را غزل خوان میکند (مدح) 3.9 206 456
دوباره اشکام مثه بارونه چقدر دلتنگم (سرود جدید) 10.1 368 513
یا مهدینا یا مهدینا لا یرفحنا نادینا (سرود جدید عربی) 4.2 378 572
گل لبخند روی لبهامه شب پایانه (سرود جدید) 9.5 484 985
للحسین فی الجنون ابراسی (سرود جدید عربی) 3.7 349 497
مجموع 1785 3023