ولادت حضرت علی اکبر (ع) 1395

توضیحات آلبوم:

هیات ریحانه النبی (س) تهران

امیر ارض و سما علی صاحب سر خدا (سرود جدید) 3.9 342 475
یا ساکن القلب (ابتهال خوانی زیبا عربی) 5.8 280 386
خونه آقا گشته باصفا اومدند (سرود جدید) 7.6 365 413
علی الحسین (سرود جدید عربی) 5.5 407 431
مجموع 1394 1705