ولادت حضرت علی اکبر (ع) 1395

توضیحات آلبوم:

هیات ریحانه النبی (س) تهران

امیر ارض و سما علی صاحب سر خدا (سرود جدید) 3.9 347 479
یا ساکن القلب (ابتهال خوانی زیبا عربی) 5.8 287 403
خونه آقا گشته باصفا اومدند (سرود جدید) 7.6 370 422
علی الحسین (سرود جدید عربی) 5.5 417 446
مجموع 1421 1750