ولادت حضرت علی اکبر (ع) 1395

توضیحات آلبوم:

هیات ریحانه النبی (س) تهران

امیر ارض و سما علی صاحب سر خدا (سرود جدید) 3.9 401 554
یا ساکن القلب (ابتهال خوانی زیبا عربی) 5.8 333 515
خونه آقا گشته باصفا اومدند (سرود جدید) 7.6 431 553
علی الحسین (سرود جدید عربی) 5.5 476 544
مجموع 1641 2166