شب وفات حضرت زینب (س) 1395

توضیحات آلبوم:

هیات ریحانه الحسین (ع) تهران

می بینی از داغ فراغت شکسته ام (روضه) 18.5 749 664
ای عمه سادات من برات بمیرم (زمینه جدید) 7.5 1555 2417
همه رفتند و من جا ماندم ای دوست (واحد جدید) 5.7 957 912
بریدم از همه دنیا دلم تنگ توئه (واحد جدید) 5.3 1258 2020
همه التماس چشمای ترم یه شب جمعه حرمت (شور جدید) 7.8 2609 4183
توی قلب من می دونی جز تو کسی نیست (شور جدید) 7.5 1951 3222
تو آفتاب عشقی و سوسو نمیزنی (مدح) 1.3 460 376
مجموع 9539 13794