پانزدهمین مدافعان حرم سال 1395
  • پانزدهمین مدافعان حرم سال 1395

  • حاج عبدالرضا هلالی

  • سال : 1395
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 5
  • تعداد نمایش آلبوم: 2693

توضیحات آلبوم:

مهدیه تهران

راس تو می رود بالای نیزه ها (شور روضه ای) 3.7 491 650
نوشتند که هنگام اذان دست به دامان (واحد جدید) 5.1 492 650
خدا نوشته مرا پاسبانشان باشم (واحد جدید مدافعان) 3.1 842 747
قسم به نون و قلم به پرچم و علم (شور زیبا مدافعان) 2.6 1123 1051
هوای این روزای من هوای سنگره (شور زیبا شهدایی) 3.09 1042 1265
مجموع 3990 4363