پانزدهمین مدافعان حرم سال 1395
  • پانزدهمین مدافعان حرم سال 1395

  • حاج عبدالرضا هلالی

  • سال : 1395
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 5
  • تعداد نمایش آلبوم: 2620

توضیحات آلبوم:

مهدیه تهران

راس تو می رود بالای نیزه ها (شور روضه ای) 3.7 467 612
نوشتند که هنگام اذان دست به دامان (واحد جدید) 5.1 477 585
خدا نوشته مرا پاسبانشان باشم (واحد جدید مدافعان) 3.1 822 696
قسم به نون و قلم به پرچم و علم (شور زیبا مدافعان) 2.6 1104 1015
هوای این روزای من هوای سنگره (شور زیبا شهدایی) 3.09 1020 1186
مجموع 3890 4094