شب سوم فاطمیه دوم سال 1394
  • شب سوم فاطمیه دوم سال 1394

  • حاج میثم مطیعی

  • سال : 1394
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 9
  • تعداد نمایش آلبوم: 1289

توضیحات آلبوم:

هیات شهدای گمنام

ای وای از آن حدیث به دفتر نیامده (روضه) 13 254 314
پس از تو همدم چاهم خودم خبر دارم (دکلمه) 2 251 326
دوباره پهلو و بازو و دیده بی تابند (دکلمه) 1.5 223 279
گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند (دکلمه) 4.6 403 1349
سجاده‌ی تو داره شمیم نرگس (واحد جدید) 7.7 373 412
لم تَزاليْ في نذورِ الأمَّهاتْ (مداحی جدید عربی حضرت زهرا) 5.7 324 578
هر کس هر آن چه دیده اگر هر کجا (واحد جدید) 6.2 344 363
با روضه های توست این دیده ها (شور پایانی) 3.7 334 349
برای آمدنت گر چه چشم دنیا هست (مناجات) 4.9 223 222
مجموع 2729 4192