شب اول تا چهارم فاطمیه دوم 1394
  • شب اول تا چهارم فاطمیه دوم 1394

  • حاج حسین سازور

  • سال : 1394
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 9
  • تعداد نمایش آلبوم: 1107

توضیحات آلبوم:

بيت الرضوان علي بن موسي الرضا (ع)

عمری کنار سفره مولا نشسته ایم (روضه) 6.2 243 299
ویران شود آن کوچه که مادر زمین خورد (روضه) 11.6 260 306
جوانی ام شده رنگ خزان ز هجرانت (روضه) 6.2 216 329
تو همین که رد شدی از کوچه تاریک شهر (روضه) 4.4 216 265
هر که بی دل نشود محرم جانان نشود (روضه) 5.7 209 225
نقشه شوم سقیفه نشود اجرایی (روضه) 8.7 206 232
تب کرده ای دوباره مگر درد می کشی (روضه) 8.5 204 269
کسی که هجر ندیده لقاء نمی خواهد (روضه) 9.5 208 226
بر خواست دگر جمع کند بستر خود را (روضه) 9.4 209 242
مجموع 1971 2393

برچسب های آلبوم شب اول تا چهارم فاطمیه دوم 1394