شب اول تا چهارم فاطمیه دوم 1394
  • شب اول تا چهارم فاطمیه دوم 1394

  • حاج حسین سازور

  • سال : 1394
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 9
  • تعداد نمایش آلبوم: 1077

توضیحات آلبوم:

بيت الرضوان علي بن موسي الرضا (ع)

عمری کنار سفره مولا نشسته ایم (روضه) 6.2 240 295
ویران شود آن کوچه که مادر زمین خورد (روضه) 11.6 256 294
جوانی ام شده رنگ خزان ز هجرانت (روضه) 6.2 213 304
تو همین که رد شدی از کوچه تاریک شهر (روضه) 4.4 212 242
هر که بی دل نشود محرم جانان نشود (روضه) 5.7 205 216
نقشه شوم سقیفه نشود اجرایی (روضه) 8.7 202 227
تب کرده ای دوباره مگر درد می کشی (روضه) 8.5 201 252
کسی که هجر ندیده لقاء نمی خواهد (روضه) 9.5 204 219
بر خواست دگر جمع کند بستر خود را (روضه) 9.4 205 229
مجموع 1938 2278

برچسب های آلبوم شب اول تا چهارم فاطمیه دوم 1394