گلچین مداحی دشتی - بخش اول
  • گلچین مداحی دشتی - بخش اول

  • اصوات فارسی

  • سال : 1394
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 17
  • تعداد نمایش آلبوم: 23859

توضیحات آلبوم:

سبک ویژه استان فارس

ننه جون کاش به دل (دشتی) - خدا ترس 1.2 25243 69962
بنال ای دل که من غم دارم (دشتی) - خدا ترس 5.9 151191 580534
پریشونم پریشونم پریشون (دشتی) - غرقی 4.06 28282 65729
کجایی ای گل یاس سپیدم (دشتی) - غرقی 3.8 25235 50820
کلامی گویدمت حرف خدایی ست (دشتی) - غرقی 3.6 3474 3377
زمین از خون پایت لاله زاره (دشتی) - خشیج 3.7 16098 30227
به سوزی که ببردی از سرم (دشتی) - خشیج 2.9 24993 65097
گلستان جای توئه ای نازنیم (دشتی) - خشیج 4.5 3390 3165
سر زلف تو جانا (دشتی) - خشیج 4.6 3563 3707
مدینه چون گشته ماتم سرا (زمینه شیرازی) - خشیج 4.6 3370 3331
نشیتم دل شکسته در کنارت (دشتی) - خشیج 2.2 20778 40663
ای غرق در یم خون (زمینه شیرازی) - خشیج 4.2 10052 24312
شور و تب در پیکرم افتاده است (سبک شیرازی) - خشیج 4.3 10182 21903
ای بی دلان بنالید همراه لاله کاران (سبک شیرازی) - خشیج 2.2 3131 3089
ای ابالفضل کنار دجله غریب وتنهایی (زمینه) - خشیج 4.8 19498 30623
چه فکری می کنی ای تیر (نواهنگ شیرازی) - خشیج 3.3 15977 24836
بتاب ای غم که زینب (دشتی) - کرمجو 3.9 12728 27026
مجموع 377185 1048401