گلچین مداحی دشتی - بخش اول
  • گلچین مداحی دشتی - بخش اول

  • اصوات فارسی

  • سال : 1394
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 17
  • تعداد نمایش آلبوم: 27756

توضیحات آلبوم:

سبک ویژه استان فارس

ننه جون کاش به دل (دشتی) - خدا ترس 1.2 26906 76522
بنال ای دل که من غم دارم (دشتی) - خدا ترس 5.9 159803 618800
پریشونم پریشونم پریشون (دشتی) - غرقی 4.06 30274 72338
کجایی ای گل یاس سپیدم (دشتی) - غرقی 3.8 27105 55948
کلامی گویدمت حرف خدایی ست (دشتی) - غرقی 3.6 3801 3963
زمین از خون پایت لاله زاره (دشتی) - خشیج 3.7 17561 34345
به سوزی که ببردی از سرم (دشتی) - خشیج 2.9 28538 81256
گلستان جای توئه ای نازنیم (دشتی) - خشیج 4.5 3660 3621
سر زلف تو جانا (دشتی) - خشیج 4.6 3894 4317
مدینه چون گشته ماتم سرا (زمینه شیرازی) - خشیج 4.6 3670 3911
نشیتم دل شکسته در کنارت (دشتی) - خشیج 2.2 22424 44846
ای غرق در یم خون (زمینه شیرازی) - خشیج 4.2 11204 27897
شور و تب در پیکرم افتاده است (سبک شیرازی) - خشیج 4.3 11080 24602
ای بی دلان بنالید همراه لاله کاران (سبک شیرازی) - خشیج 2.2 3437 3687
ای ابالفضل کنار دجله غریب وتنهایی (زمینه) - خشیج 4.8 21221 34821
چه فکری می کنی ای تیر (نواهنگ شیرازی) - خشیج 3.3 17176 27708
بتاب ای غم که زینب (دشتی) - کرمجو 3.9 13707 29854
مجموع 405461 1148436