مدافعان حرم بهمن سال 1394
  • مدافعان حرم بهمن سال 1394

  • حاج مهدی اکبری

  • سال : 1394
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 13
  • تعداد نمایش آلبوم: 6624

توضیحات آلبوم:

شهرستان بابل

ای که قدم میزنی در بر بابای خویش (زمینه زیبا) 4.6 1052 2194
من به هر قیمتی باشه پرچمتو (شور جدید) - سبک محمدزاده 4.4 1152 2024
آسمون فرش این میخونه من با اسمت (شور جدید) 4.7 791 1250
موج غمت در دل من غصه ی (واحد سنگین جدید) 4.8 596 905
قمر سجده آرد به پیشانی ات (واحد جدید) 3.6 543 873
چادر ببند بر کمر و انقلاب کن (واحد زیبا) 3.9 694 1087
مشتری پا به قرص دم سقا خونه تم (واحد جدید مشهدی) 4.9 730 1153
زیر علمت امن ترین جای جهان است (شور زیبا) 2.2 996 1723
نوکرا همگی با ذکر و شور و نوا (شور جدید) 3.6 739 863
هوای جنگ حسین از سرم نیفتاده (شور زیبا) 3.09 901 1141
من اسیر قنبرم فدایی مادرم (شور) 2.1 662 755
شاهکار خلقتی ثارالله داری چه خلقتی (مناجات) 6.1 401 526
روضه امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) 34.2 449 683
مجموع 9706 15177