مدافعان حرم بهمن سال 1394
  • مدافعان حرم بهمن سال 1394

  • حاج مهدی اکبری

  • سال : 1394
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 13
  • تعداد نمایش آلبوم: 6742

توضیحات آلبوم:

شهرستان بابل

ای که قدم میزنی در بر بابای خویش (زمینه زیبا) 4.6 1072 2223
من به هر قیمتی باشه پرچمتو (شور جدید) - سبک محمدزاده 4.4 1170 2053
آسمون فرش این میخونه من با اسمت (شور جدید) 4.7 814 1292
موج غمت در دل من غصه ی (واحد سنگین جدید) 4.8 615 917
قمر سجده آرد به پیشانی ات (واحد جدید) 3.6 561 897
چادر ببند بر کمر و انقلاب کن (واحد زیبا) 3.9 709 1122
مشتری پا به قرص دم سقا خونه تم (واحد جدید مشهدی) 4.9 756 1213
زیر علمت امن ترین جای جهان است (شور زیبا) 2.2 1079 1905
نوکرا همگی با ذکر و شور و نوا (شور جدید) 3.6 764 895
هوای جنگ حسین از سرم نیفتاده (شور زیبا) 3.09 919 1165
من اسیر قنبرم فدایی مادرم (شور) 2.1 687 796
شاهکار خلقتی ثارالله داری چه خلقتی (مناجات) 6.1 417 551
روضه امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) 34.2 469 701
مجموع 10032 15730