روز عاشورا و شام غریبان محرم 1394 - تهران
  • روز عاشورا و شام غریبان محرم 1394 - تهران

  • حاج محمد طاهری

  • سال : 1394
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 14
  • تعداد نمایش آلبوم: 3860
نشسته است به لبها دعای آمدنت (مناجات) 8.1 1246 923
تمام دل خوشی من که عازم سفری (روضه) 28.2 1709 1281
تو رفتی و برات زینب چی غیر اشک (زمینه جدید) 11.7 2140 2975
ای کهنه پیراهن برایم آقا شود جانم (نوحه جدید) 6.5 925 1147
هر کس دچاره ات گشت هست (سنگین جدید) 4.3 961 1066
بزار ساعتی ای شمر بد منش (واحد جدید) 1.7 1029 1187
قافله سالار من کجایی دوای دردم (شور جدید) 8.03 16820 68921
که از یوسف نمیگیرد سراغی گاه گاه (روضه) 23.6 751 492
السلام علی المظلوم السلام علی (زمینه جدید) 4.08 779 709
شام غریبونه دلم خونه حسین (زمینه جدید) 10 880 1481
می زند خواهر تو بوسه بر حنجر تو (نوحه جدید) 6.9 783 649
ستر ناموس نبوت چون حجاب زینب است (سنگین) 5.4 739 512
نزدیک سایه های عبورت نمی شویم (واحد جدید) 3.8 816 634
این حسین تنها یه عاشق دارد آن هم (شور جدید) 10.4 1050 645
مجموع 30628 82622

برچسب های آلبوم روز عاشورا و شام غریبان محرم 1394 - تهران