روز عاشورا و شام غریبان محرم 1394 - تهران
  • روز عاشورا و شام غریبان محرم 1394 - تهران

  • حاج محمد طاهری

  • سال : 1394
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 14
  • تعداد نمایش آلبوم: 3890
نشسته است به لبها دعای آمدنت (مناجات) 8.1 1269 934
تمام دل خوشی من که عازم سفری (روضه) 28.2 1739 1289
تو رفتی و برات زینب چی غیر اشک (زمینه جدید) 11.7 2164 2986
ای کهنه پیراهن برایم آقا شود جانم (نوحه جدید) 6.5 945 1163
هر کس دچاره ات گشت هست (سنگین جدید) 4.3 981 1079
بزار ساعتی ای شمر بد منش (واحد جدید) 1.7 1048 1199
قافله سالار من کجایی دوای دردم (شور جدید) 8.03 16860 69051
که از یوسف نمیگیرد سراغی گاه گاه (روضه) 23.6 779 506
السلام علی المظلوم السلام علی (زمینه جدید) 4.08 796 725
شام غریبونه دلم خونه حسین (زمینه جدید) 10 909 1498
می زند خواهر تو بوسه بر حنجر تو (نوحه جدید) 6.9 803 661
ستر ناموس نبوت چون حجاب زینب است (سنگین) 5.4 760 521
نزدیک سایه های عبورت نمی شویم (واحد جدید) 3.8 840 646
این حسین تنها یه عاشق دارد آن هم (شور جدید) 10.4 1070 657
مجموع 30963 82915

برچسب های آلبوم روز عاشورا و شام غریبان محرم 1394 - تهران