شب دوم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ - تهران
دل بیقرارم آروم ندارم ای قافله سالار من (زمینه زیبا) 10.1 2428 3938
یه کاری کن قلبم دوباره آروم بشه (شور جدید) 6 1648 2063
شکر لله به ماه محرم رسیدم شکر لله (نوحه) 6.79 1186 1818
الا یاران من میعادگاه داور است اینجا (سنگین) 6 1150 1425
سینه زنا بسم الله گریه کنا بسم الله (شور) 1 1857 1977
زینت دوش نبی روی زمین جای تو (شور زیبا) 1.6 1493 2172
مجموع 9762 13393

برچسب های آلبوم شب دوم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ - تهران