شب دوم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ - تهران
دل بیقرارم آروم ندارم ای قافله سالار من (زمینه زیبا) 10.1 2501 4192
یه کاری کن قلبم دوباره آروم بشه (شور جدید) 6 1668 2110
شکر لله به ماه محرم رسیدم شکر لله (نوحه) 6.79 1206 1860
الا یاران من میعادگاه داور است اینجا (سنگین) 6 1172 1460
سینه زنا بسم الله گریه کنا بسم الله (شور) 1 1899 2104
زینت دوش نبی روی زمین جای تو (شور زیبا) 1.6 1512 2204
مجموع 9958 13930

برچسب های آلبوم شب دوم محرم الحرام سال ۱۳۹۳ - تهران