شهادت امام صادق (ع) سال ۱۳۹۳ - تهران
  • شهادت امام صادق (ع) سال ۱۳۹۳ - تهران

  • حاج حسین سازور

  • سال : 1393
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 6
  • تعداد نمایش آلبوم: 1488
روضه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام (روضه) 18.7 317 603
منو اشکی مثل بارون منو چشمی مثل دریا (زمینه زیبا) 11 506 1212
چشم گریون می باره مثل بارون می باره (شور زیبا) 2.82 580 1424
سری به نیزه بلند است در برابر زینب (شور) - حدادیان 6.65 324 957
تو به روم نیار چقدر بدم همه اومدن (شورپایانی) 2.01 1362 4109
مزنیدم مبریدم که در این دشت مرا (مناجات) 2.75 279 738
مجموع 3368 9043