شهادت امام صادق (ع) سال ۱۳۹۳ - تهران
  • شهادت امام صادق (ع) سال ۱۳۹۳ - تهران

  • حاج حسین سازور

  • سال : 1393
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 6
  • تعداد نمایش آلبوم: 1465
روضه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام (روضه) 18.7 314 597
منو اشکی مثل بارون منو چشمی مثل دریا (زمینه زیبا) 11 502 1206
چشم گریون می باره مثل بارون می باره (شور زیبا) 2.82 575 1407
سری به نیزه بلند است در برابر زینب (شور) - حدادیان 6.65 320 931
تو به روم نیار چقدر بدم همه اومدن (شورپایانی) 2.01 1351 4040
مزنیدم مبریدم که در این دشت مرا (مناجات) 2.75 274 725
مجموع 3336 8906