ویژه نامه تخریب حرم ائمه بقیع
  • ویژه نامه تخریب حرم ائمه بقیع

  • ائمه مطهر بقیع

  • سال : 0
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 33
  • تعداد نمایش آلبوم: 2919
روضه و مناجات ابتدای مراسم (روضه) - خلج 12.18 470 1326
گوشه ی خانه نشستم (واحد سنگین) - خلج 5.94 438 1145
خواهرا در مرگ من افغان نکن (واحد) - خلج 2.29 441 1148
آنکه نام تو را نهاد بقیع رتبه (روضه) - خلج 5.11 449 1228
یک هزار و چهارصد سال است (روضه) - خلج 5.18 412 1133
پشت پنجره های بقیع اشکا میریزه (زمینه) - علیمی 3.69 1127 2931
امون امون ای دل از غریبی (شور) - علیمی 1.23 1296 4448
توی بقیع دلگیرم حاجتمو می گیرم (شور) - علیمی 2.55 511 1334
عمریه ای شه با کرم اینه دعای مادرم (زمینه) - رعنایی 6.96 570 1467
تخریب تهدید تشنج و کشتار (شور) - رعنایی 5.52 383 1143
وهابی ها سگ کی باشند (شور) - کاظم اکبری 3.49 326 647
وای از غریبی از دیده سیل (سنگین) - فصولی 10.1 334 495
اشهد انک ولی الله علی (واحد عربی) - فصولی 5.19 264 536
از علی بخواه پر بزنی (شور) - کاظم اکبری 3.14 332 543
من مستم می خونم (شور) - رعنایی 1.94 297 822
باید اینجا درست کنند (روضه تخریب ائمه بقیع) 5.59 340 596
وااای دل دریا خونه واای امون از این (زمینه) - میرداماد 3.9 377 893
اینجا به گوش ناله و فریاد و (واحد سنگین) - میرداماد 2.33 320 836
ای مزار غریب چهار امام (روضه ائمه بقیع) 3.24 316 608
یه مدینه یه بقیعه یه امامی که حرم نداره (روضه) - میرداماد 6.29 2352 7993
وای چه زیارتی وای چه حکایتی (زمینه) - میرداماد 3.03 427 1369
آخر یه روز شیعه برات حرم میسازه (مناجات) - میرداماد 1.03 1250 4453
چون حرم نیست زائری هم نیست (روضه) - میرداماد 7.77 372 1079
شبا وقتی مدینه غرق نوره (زمینه) - میرداماد 2.98 311 753
اینجا به گوش ناله و فریاد زمزمه ست (سنگین) - میرداماد 2.72 311 930
تو قیامت را قیامت می کنی (واحد) - میرداماد 2.98 295 756
بخش اول روضه ائمه بقیع (روضه) - طهماسپور 13.89 349 513
بخش دوم روضه ائمه بقیع (روضه) - گرجی 4.89 270 500
بین الحرمین ،توی کربلا (شور) - طهماسپور 2.89 290 572
برکت داره آقا بزم عزاتون،چی میشه (شور) - گرجی 2.44 257 459
حواستو جمع کن ،ای دل دیونه (شور) - طهماسپور 3.23 270 575
نوکرم با ارباب ندارم ،فقط همین (شور) - طهماسپور 2.35 316 565
تا کی آقا در به دری ،تا کی آقا خون جگری (شور) - گرجی 2.62 309 581
مجموع 16382 44377

برچسب های آلبوم ویژه نامه تخریب حرم ائمه بقیع